Oprogramowanie Agrotronic

Oprogramowanie w Javie prezentujące wykresy mocy i momentu obrotowego na podstawie danych z hamowni WOM

Oprogramowanie zostało zlecone by przetworzyć, wyświetlić i wykonać raport zgodnie z zaleceniami zleceniodawcy.

Program odczytuje oryginalny plik z pomiarami z hamowni podłączanej do wałka odbioru mocy w maszynach rolniczych. Następnie prezentuje te dane w sposób zgodny z wolą zleceniobiorcy.

Program umożliwia też odfiltrowanie pewnych detali, które zaburzają odczyt pomiarów.

Aplikacja jest konfigurowalna pod aktualne wymagania klienta i umożliwia zaprezentowanie różnic w mocy przed oraz po modyfikacjach oprogramowania sterującego maszyną.