Moduł pomiarowy koszulki pomiarowej

Urządzenie integrujące się z tekstroniczną koszulką pomiarową

Przystosowane do pomiarów EKG oraz natlenowania krwi i temperatury ciała

Komunikujące się z innymi urzadzeniami poprzez autorskie protokoły i media jak USB, Bluetooth, CAN 2.0.