Prototypowe urządzenie pomiarowe - żyroskopowe

Urządzenie mierzące prędkość obrotową, montowane na kole pojazdu mechanicznego z użyciem czujników MEMS.

Pozwala zmierzyć prędkości, przyspieszenia, moce pojazdów.

Komunikuje się z użyciem USB, Bluetooth.

Gromadzi dane pomiarowe na wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Wyposażone w autorski szyfrowany Bootloader zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem i reverse engineringiem.

Urządzenie posiada zaprojektowany dedykowany system montażu na koło.