Programowalny nadajnik CAN - wykonanie nowej wersji PCB

Wykonana na zlecenie nowa płyta drukowana dla istniejącego urządzenia

Wykonaliśmy z użyciem oryginalnego schematu elektrycznego nową wersję płyty drukowanej zgodnie ze zleceniem.